AGENCIJA "EVROLEX"
 
SVE VRSTE USLUGA U POSTUPCIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA INOSTRANU PENZIJU
 
SVE DRUGE USLUGE ZA KORISNIKE INOSTRANIH, STRANIH PENZIJA
INOSTRANE PENZIJE
 
POČETNA
O NAMA
POSLOVI KOJE OBAVLJAMO
KONTAKT
 
 
SA USLUGAMA AGENCIJE EVROLEX SE SIGURNO, LAKŠE I BRŽE OSTVARUJE PRAVO NE INOSTRANU (stranu, inozemnu) PENZIJU I DRUGA DAVANJA
 
SA USLUGAMA AGENCIJE EVROLEX SE SIGURNO I POUZDANO REŠAVAJU SVI PROBLEMI KOJI SE JAVLJAJU KOD KORIŠĆENJA INOSTRANE PENZIJE I SVI DRUGI POSLOVI I PROBLEMI KOJI NASTANU U INOSTRANSTVU (odjava, stan, banka i sl.)
 
NAJČEŠĆA PITANJA STRANAKA ODNOSE SE NA:
 
uslovi ostvarivanja prava za sve vidove penzija (starosna, prevremena starosna i sl.), a naročito za porodičnu penziju

postupak i uslovi za ostvarivanje prava na invalidsku penziju

nepovezan staž osiguranja i povezivanja staza osiguranja

beneficirani radni staž

dugovanje za doprinose za penziono osiguranje po osnovu osiguranja preko poljoprivrede i mogućnost uplate duga za doprinose odbijanjem 1/3 od ostvarene penzije (član 120 ZPIO)

ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć drugog lica, kako u zemlji tako i u inostranstvu

plaćanje zdravstvene zaštite i u Srbiji i u inostranstvu

isplata doprinosa,

naknada štete od povrede na radu

 
NAJČEŠĆA PITANJA PENZIONERA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U INOSTRANSTVU
 
način na koji se vrši prenos isplate penzija na banku u Srbiji,

postupak odjave prebivališta u inostranstvu,

odjava stana u inostranstvu

ostvarivanje zdravstvene zaštite u Srbiji, licima koja imaju prebivalište u inostranstvu i ino-zdravstveno osiguranje (Krankenkasse)

postupak za pribavljanje nove bankovne kartice kada bankovnu karticu strane banke zadrži bankomat ili kada zbog oštećenja se ne može koristiti

davanje i ukidanje trajnih naloga kod strane banke i gašenje bankovnog računa kod strane banke

Pružamo osiguranicima sve potrebne usluge u postupku ostvarivanja njihovih prava na inostranu penziju (mirovinu, rentu i sl.) i to na sve oblike penzija, kako kod domaćeg penzionog organa tako i kod inostranog penzionog organa. Takođe, svakodnevno u direktnim kontaktima sa osiguranicima informišemo i objašnjavamo osiguranicima sve bitne činjenice od kojih zavisi njihovo ostvarivanje prava na penziju kako domaću tako i inostranu. Pritom im predočavamo uslove za ostvarivanje tih penzija, dajemo pregled potrebnih dokumenata, kao i način pokretanja i vođenja postupka. Pomažemo osiguranicima i kod svih drugih poslova vezanih za njhov rad i boravak u inostranstvu.
 
Osiguranici da bi ostvarili pravo na neku od penzija (mirovina, renta i sl.) treba da ispunjavaju uslove za tu penziju pre svega u pogledu navršenih godina života i najmanje traženog staža osiguranja, a ponekad i nekih drugih uslova što zavisi od propisa svake konkretne zemlje. Od velike je važnosti da se osiguranici na vreme interesuju o stažu osiguranja koji ostvare u svakoj zemlji u kojoj su radili, da li je on pravilno evidentiran, da čuvaju dokaze o radu i osiguranjima, da se interesuju o uslovima za ostvarivanja prava na penziju i sl.
 
Uvek skrećemo pažnju strankama na značaj postojanja zaključenog sporazuma (konvencije) o socijalnom osiguranju između naše zemlje i zemlje u kojima su radili, kao i na pravila vođenja postupaka za ostvarivanje prava na penziju, što podrazumeva da se zahtev za svaki od oblika penzija podnosi kod domaćeg nosioca penzionog osiguranja, bez obzira da li osiguranik ima staža osiguranja u svojoj zemlji ili ne. Nakon podnošenja zahteva za penziju, domaći nosilac penzionog osiguranja podnosi zvaničan zahtev za penziju osiguranika inostranom nosiocu penzionog osiguranja. 

Do vaše nemačke, švajcarske, austrijske, francuske penzije ili penzije iz neke druge inostrane zemlje možete u svakom slučaju doći daleko lakše uz našu pomoć i naše savete.
PRVI KORAK STRANKE JE:
DA POZOVE AGENCIJU PUTEM TELEFONA 026 319 001 ILI DA PUTEM STRANICE KONTAKT POŠALJE E-MAIL
AGENCIJA EVROLEX ODGOVARA NA SVE TELEFONSKE POZIVE I TAKOĐE DAJE ODGOVARA NA SVE E-MAILOVE
 
NAJČEŠĆI PROBLEMI PENZIONERA SU:
OBUSTAVA ISPLATE PENZIJE

POTVRDA O ŽIVOTU I OVERA POTVRDE O ŽIVOTU

SLANJE POTVRDE O ŽIVOTU

NEPRIJAVLJIVANJE STAŽA OSIGURANJA U DRUGOJ DRŽAVI
 
NASLEĐIVANJE U INOSTRANSTVU (OSTAVINSKI POSTUPAK U INOSTRANSTVU)