Agencija EVROLEX, PR Kokotović Milutin, dipl. pravnik
Kontakt podaci

Iz Srbije 026 319 001, 063 726 72 72
Iz inostranstva +381 26 319 001, +381 63 726 72 72
milutin@evrolex.com

Adresa

Agencija EVROLEX
Ulica I srpskog ustanka 2/22
11420 Smederevska Palanka, Srbija

Poslovi koje obavljamo za penzije
Svakodnevno u kontaktu sa strankama informišemo i objašnjavamo osuguranicima sve bitne činjenice od kojih zavisi njihovo ostvarivanje prava na penziju, kako domaću, tako i inostranu. Pri tome im predočavamo uslove za ostvarivanje tih penzija, dajemo pregled potrebnih dokumenata, kao i način pokretanja i vođenja postupaka.

Osiguranici, da bi ostvarili pravo na neku od penzija treba da ispunjavaju uslove za tu penziju, pre svega u pogledu traženih navršenih godina života i najmanjeg traženog staža osiguranja, a ponekad i nekih drugih uslova što zavisi od propisa svake konkretne zemlje. Od velike je važnosti da se osiguranici na vreme interesuju o stažu osiguranja koji su ostvarili u zemlji u kojoj su radili, da li je on pravilno evidentiran, da čuvaju dokaze o radu i osiguranjima, i da se blagovremeno interesuju o uslovima za ostvarivanje prava na penziju i sl. Dokazi o radu su dokumenta koja treba čuvati sa posebnom pažnjom.

Uvek skrećemo pažnju stankama na značaj postojanja zaključenog Sporazuma (Konvencije) o socijalnom osiguranju zaključenog između naše zemlje i druge zemlje u kojima su radili osiguranici, zbog načina vođenja postupka za ostvarivanje prava na penziju,načina uzimanja u obzir staža osiguranja ostvarenog u svakoj od ovih zemalja i sl., kao i na pravila vođenja postupka za ostvarivanje prava na penziju. Starosna penzija, prevremena starosna penzija, porodična penzija, invalidska penzija, odnosno mirovina, su obuhvaćeni ovim postupcima. Ovo podrazumeva da se zahtev za svaki od navedenih oblika penzije podnosi kod nosioca osiguranja u zemlji u kojoj ima prebivalište, bez obzira da li osiguranik ima staž osiguranja u toj zemlji ili ne.

Dakle, pružamo sve usluge strankama, od pounjavanja raznih obrazaca i formulara kao i sve ostale pomoći u postupku, pa sve do kraja postupka, do ostvarivanja prava na penziju i početka prijema penzije.
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU KAKO U SRBIJI TAKO I U INOSTRANSTVU
- za prevremenu starosnu penziju;
- za starosnu penziju;
- za porodičnu penziju (za udovicu, udovca i decu)
- za invalidsku penziju
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSLOVNU PENZIJU
- u Nemačkoj, poslovna penzija - Betriebsrente
- u Švajcarskoj za penziju drugog stepena osiguranja (BVG), pogrešno se koristi podatak da ovu penziju isplaćuje Krankenkassa
- u Francuskoj za dodatnu penziju – komplementer penzije od grupacije AgircArrco.
NAPLATA DOPRINOSA KADA NISU ISPUNJENI USLOVI ZA PENZIJU ILI KADA TO PRAVO NIJE VEZANO ZA SAMU PENZIJU
Isplata doprinosa, i to kao jednokratna isplata doprinosa se vrši u sledećim državama:
-  u Nemačkoj, pod uslovom da osiguranik u 65-oj godini života ima manje od 5 godina ukupnog staža osiguranja;
- u Austriji za preživelog supružnika ukoliko  preminuli supružnik za života nije mogao da  ostvari pravo na starosnu penziju, pošto nije imao ukupno 15 godina staža osiguranja (180 meseci plaćenih doprinosa);
- u Švajcarskoj isplata doprinosa kod penzione kase drugog stepena – BVG, u slučajevima trajnog napuštanja Švajcarske ili u postupcima ostvarivanja prava na porodičnu penziju i sl.
UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA U INOSTRASTVU
- u slučaju kada osiguranik ne poseduje dokaze o  radu u inostranstvu;
- u slučaju kada osiguranik ima neke dokaze  o  radu, ali ima potrebu da utvrdi tačan podatak o  periodu plaćenih doprinosa u inostranstvu;
- povezivanje staža osiguranja.
POTVRDA O ŽIVOTU
- u postupku ostvarivanja prava na penziju u  inostranstvu obavezno se ino-organu dostavlja potvrda o životu;
- svake godine jednom ili više puta ino-organ dostavlja penzioneru potvrdu o životu i tu potvrdu penzioner je dužan da uredno overenu vrati  ino-organu u ostavljenom roku;
- pravilna overa potvrde o životu je bitna, kao i samo blagovremeno slanje potvrde o životu nakon overe ino-organu.
- u slučaju obustave isplate penzije, penzioner treba  odmah da pošalje potvrdu o životu ino-organu kako bi se isplata penzije nastavila.
- svakom korisniku penzije je bitno da izbegne obustavljanje isplate penzije
PROMENA BANKE
Penzioner može izvršiti promenu banke u Srbiji po svom  nahođenju i menjati banku preko koje želi primati penziju iz inostranstva, s tim što kod pojedinih zemalja ima  ograničenja u pogledu izbora banke. Stoga pre odluke o izboru banke, mora se pribaviti informaciju da li je ime te  banke na spisku ino-fonda kako bi korisnik osiguranja uredno primao penziju.
DUG ZA NEUPLAĆENE DOPRINOSE ZA PIO I PRIMENA ČLANA 120. ZOPIO
- osiguranik može u slučaju da ima obračunatih, a  neuplaćenih doprinosa za PIO da ostvari pravo na penziju na taj način što će dati izjavu da se 1/3  njegove penzije odbija na ime plaćanja tih dospelih, a neuplaćnih doprinosa prema uverenju Poreske uprave. Uslov za ostvarivanje prava po članu 120. ZOPIO jeste da osiguranik ima neosporan staž osiguranja od najmanje 15 godina, pri čemu se  uzima u obzir staž osiguranja ostvaren u Srbiji, kao i staž osiguranja ostvaren u inostranstvu. Ovde pod stažom osiguranja se podrazumevaju  meseci plaćenih doprinosa, s obzirom da pojedine zemlje imaju različite vrste staža osiguranja, plaćanje PIO doprinosa u sistemu dobrovoljnog osiguranja. Po zahtevu stranke nadležni PIO donosi rešenje o prestanku dobrovoljnog osiguranja.
PRVI KORAK STRANKE JE:
DA POZOVE AGENCIJU EVROLEX
Iz Srbije 026 319 001, 063 726 72 72
Iz inostranstva +381 26 319 001, +381 63 726 72 72
ili da putem stranice KONTAKT pošalje E-mail
OBAVLJAMO I POSLOVE:
OSTAVINSKI POSTUPAK U INOSTRANSTVU, ODNOSNO NASLEĐIVANJE U INOSTRANSTVU
PRODAJA STANOVA U INOSTRASTVU, POSEBNO PRODAJA STANA U PARIZU
POVRAĆAJ POREZA U NEMAČKOJ
ODJAVA IZ INOSTRANSTVA
PRIBAVLJANJE IZVODA IZ MK ROĐENIH, VENČANIH I UMRLIH IZ INOSTRANSTVA
POSTUPAK KAD NASTANU PROBLEMI KOD BANKE U SRBIJI ILI U INOSTRANSTVU
POSTUPCI KOD PORESKIH UPRAVA U ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA
POSTUPAK UKIDANJA ZABRANE BORAVKA U ZEMLJAMA EU
LINKOVI PENZIONIH FONDOVA
-    Srbija www.pio.rs
-    Republika Srpska www.fondpiors.org
-    BiH www.fzmiopio.ba
-    Crna Gora www.fondpio.me
-    Makedonija www.piom.com.mk
-    Hrvatska www.mirovinsko.hr
-    Slovenija www.zpiz.si
-    Austrija www.pensionsversicherung.at
-    Nemačka www.deutsche-rentenversicherung.de
-    Švajcarska www.ahv-iv.ch
-    Francuska www.lassuranceretraite.fr
-    Italija www.inps.it
-    Holandija www.svb.nl
-    Kanada www.canada.ca
-    USA www.socialsecurity.gov
-    Australija www.centrelink.gov.au
-    Švedska www.forsakringskassan.se  
-    Norveška www.nbim.no
Pregled zemalja sa kojima je Srbija zaključila Sporazum o socijalnom osiguranju
NOVOSTI