Agencija EVROLEX, PR Kokotović Milutin, dipl. pravnik
Kontakt podaci

Iz Srbije 026 319 001, 063 726 72 72
Iz inostranstva +381 26 319 001, +381 63 726 72 72
milutin@evrolex.com

Adresa

Agencija EVROLEX
Ulica Prvi Srpski Ustanak 2/22
11420 Smederevska Palanka, Srbija

VAŽNO JE DA NAJPRE ZNATE
Agencija EVROLEX, kao pravnička kancelarija je pre svega Agencija za inostrane penzije, ali pruža i sve vrste usluga, ne samo u postupcima ostvarivanja prava na inostranu penziju, odnosno inostrane penzije, već i u mnogim drugim oblastima.

Ovi ostali poslovi su različitog karaktera, od pribavljanja ličnih dokumenata iz drugih zemalja (izvodi iz matičnih knjiga rođenih, umrlih, venčanih), odjava stana, vraćanje stana vlasniku, rešavanje problema kod poreske uprave, naplati poreza, nasledni postupci, te pomoći oko prodaje nepokretnosti u inostranstvu i sl. Takođe za klijente koji imaju prebivaliste u inostranstvu,  kod stranih banaka, u slučaju kad borave u Srbiji,  javljaju se mnogi problemi koje mi pomažemo da se reše.

Sa našim uslugama i uz našu pomoć sigurno i pouzdano se rešavaju svi problemi koji se javljaju kod korišćenja ostvarenih penzija, kao i svi drugi poslovi koje obavljamo za stranke u inostranstvu.
POSLOVE KOJE OBAVLJAMO ZA PENZIONERE I DRUGA LICA KOJA IMAJU PREBIVALIŠTE U INOSTRANSTVU A BORAVE U SRBIJI
-    Odjava stana u inostranstvu i predaja istog vlasniku uz uplatu svih dugova i povraćaj depozita;
-    Odjava prebivališta u inostranstvu;
-    Pribavljanje potrebnih obrazaca radi ostvarivanja zdravstvenog osiguranja u Srbiji, licima koja imaju prebivalište u stranoj zemlji i ino-zdravstveno osiguranje;
-    Prenos isplate jedne ili svih penziju iz inostranstva u banku u Srbiji;
-    Strana banka, odnosno inostrane banke i svi poslovi kod iste;
-    Vođenje postupka za pribavljanje nove bankovne kartice kada; bankovnu karticu strane banke zadrži bankomat ili kada je takva kartica oštećena pa se ne može koristiti;
-    Davanje i i ukidanje trajnih naloga kod banke u inostranstvu
-    Davanje pojedincanih naloga kod banke u inostranstvu
-    Vođenje postupka kod banke u inostranstvu, radi prebacivanja novca sa računa stranke kod te banke, na račun banke u Srbiji;
-    Gašenje bankovnog računa kod banke u inostranstvu.

SVE OVE POSLOVE OBAVLJAMO ZA STRANKU I TO BEZ ODLASKA STRANKE U INOSTRANSTVO.
OSTVARIVANJE PRAVA NA VIŠE PENZIJA
Osiguranik može u Srbiji ostvariti pravo na samo jednu penziju, bilo ličnu ili porodičnu, dok u inostranstvu može ostvariti pravo i na svoju ličnu i na porodičnu.

Skrećemo pažnju da se u Holandiji i Švajcarskoj ostvaruje pravo na ličnu penziju i porodičnu penziju pod posebnim uslovima.
USLOVI OD 01.01.2024. ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU
SRBIJA
Za starosnu penziju isti su uslovi za muškarce kao i ranije, tj. 65 godine života i 15 godina staža, dok je za žene promenjena starosna granica,  tj. potrebno je 63 godine i 8 meseci života i 15 godina staža osiguranja.
Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2024. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 60 godina života, a ženama najmanje 40 godina  staža osiguranja i 60 godina života. U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.

FEDERACIJA BiH
Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz člana 40. ovog zakona snižava se za ukupno uvećanje staža.
 
REPUBLIKA SRPSKA
Pravo na starosnu penziju ima osiguranik ili osiguranica kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Prevremena penzija
Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža.
Osiguranik žena koja nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 58 godina i 35 godina staža osiguranja.

HRVATSKA
Pravo na starosnu penziju stiče osiguranik kada navrši 65 godine života i 15 godina staža osiguranja (uslovi na snazi do 31.12.2029. godine)
U prelaznom razdoblju od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na starosnu penziju prema povoljnijim uslovima, tako da u je 2024-toj godini potrebno 63 godine i 6 meseci života  i 15 godina staža osiguranja.

Pravo na prevremenu starosnu penziju stiče osiguranik kada navrši 60 godine života i 35 godina staža osiguranja (uslovi na snazi do 31.12.2029. godine)
U prelaznom razdoblju od 2021. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na prevremenu starosnu penziju prema povoljnijim uslovima, tako da u je 2024-toj godini potrebno 58 godina i 6 meseci života,  i 33 godine i 6 meseci staža osiguranja.

Polazni faktor za određivanje prevremene starosne penzije trajno se smanjuje za 0,2% za svaki mesec ranijeg ostvarivanja prava na penziju pre navršenih godina života osiguranika propisanih za sticanje prava na starosnu penziu, nezavisno o dužini penzionog staža.

Pravo na porodičnu penziju zavisi od godina života udovca/udovice u trenutku smrti bračnog druga, a o čemu se bliže možete informisati na sajtu HZMO (www.mirovinsko.hr)

SLOVENIJA
Pravo na starosnu penziju stiče osiguranik ili osiguranica kada navrši 65 godine života i 15 godina staža osiguranja
Pravo na prevremenu starosnu penziju osiguranik/ca stiče sa 60 godina života i najmanje 40 godina staža osiguranja.
PROMENE U PENZIONOM OSIGURANJU
Opšti je trend da se starosna granica pomera kao uslov za početak korišćenja svih vidova penzije, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Pri tom, osiguranik treba da ima tačnu  informaciju i potrebne godine staža osiguranja kao uslov prava na penziju, odnosno da provere koji su uslovi za penziju, kako za penziju kod RFPIO, tako i za stranu penziju. Strana penzija se određuje po uslovima svake pojedinačne države. 
OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, KANADI, ENGLESKOJ I AUSTRALIJI
 
Agencija Evrolex, pored ostalih, više od jedne decenije uspešno obavlja i poslove koji su u vezi sa ostvarivanjem prava na penzije iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Velike Britanije i Autralije. Specifilnost penzionih sistema u navedenim državama je omogućila da Agencija Evrolex bude među prvima u ovom delu Evrope koja je ovladala ovom materijom i uspešno rešava sve zahteve klijenata. Ujedno vršimo i sve druge poslove koji su vezani za korišćenje prava na penziju, kao što su promena adrese, promena banke, promena načina prijema penzije i slično.

Takođe, Agencija Evrolex vrši poslove sa bankama iz navedenih država. Ti poslovi se pre svega odnose na promenu adresem pojedinačno prebacivanje novca, uspostavljanje trajnih naloga, gašenje računa itd.

Takođe vršimo i sve poslove vezane za trajno preseljenje lica iz navedenih država u Srbiju, kao i sve poslove koji su potrebni da se isplate njihovih penzija iz tih država vrše u Srbiju nakon preseljenja.

Treba napomenuti da R Srbija sa Velikom Britanijom i Kanadom ima zaključen međusobni Sporazum o socijalnom osiguranju.

Sa Sjedinjenim Američkim Državama i Australijom, R Srbija još nema zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju.
PRVI KORAK STRANKE JE:
DA POZOVE AGENCIJU EVROLEX
Iz Srbije 026 319 001, 063 726 72 72
Iz inostranstva +381 26 319 001, +381 63 726 72 72
ili da putem stranice KONTAKT pošalje E-mail
SARADNIČKA ADVOKATSKA KANCELARIJA
Advokat Kokotović Stefan
ul. Cara Uroša 11, 11000 Beograd
m.tel. +381 64 4385694
e-mail: stefan.kokotovic@gbdlaw.rs
OBAVLJAMO POSLOVE U FRANCUSKOJ
Agencija Evrolex je u svom dvadesetogodišnjem radu, pored svakodnevnog rada i kontaktiranja, sa francuskim penzionim fondovima, bankama i drugim državnim institucijama u Francuskoj, uspešno učestvovala u vođenju ostavinskih postupaka i u prodaji i kupovini više nepokretnosti u Parizu i drugim gradovima u Francuskoj.

Potrebe klijenata, a u cilju efikasnijeg obavljanja poslova u Francuskoj, zahtevale su uspostavljanje trajne saradnje i obavljanja dosta zajedničkih poslova sa jednom od najpouzdanijih advokatskih kancelarija u Parizu. Advokatska kancelarija gospodina Borka Vlajkovića okuplja tim pravnih stručnjaka i ima višedecenijsku tradiciju obavljanja mnogobrojnih pravničkih i advokatskih poslova, a pricip rada se zasniva na pouzdanosti, profesionalnom i odgovornom vođenju poslova.

                Maître Borko VLAJKOVIC
          Avocat à la Cour d`Appel de Paris
         Barreau du Val de Marne – PC 463
                       11 rue Solférino
            94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tel : (0033) 09 52 22 55 91 / 06 16 02 13 07
           Fax : (0033) 09 57 22 55 91

Mnogobrojni zadovoljni klijenti su dokaz da je saradnja sa ovom advokatskom kancelarijom bila uspešna i da se poslovi evikasno završavaju u optimalnom roku, a u najboljem interesu klijenta.
OBAVLJAMO I POSLOVE:
OSTAVINSKI POSTUPAK U INOSTRANSTVU, ODNOSNO NASLEĐIVANJE U INOSTRANSTVU
PRODAJA STANOVA U INOSTRASTVU, POSEBNO PRODAJA STANA U PARIZU
POVRAĆAJ POREZA U NEMAČKOJ
ODJAVA IZ INOSTRANSTVA
PRIBAVLJANJE IZVODA IZ MK ROĐENIH, VENČANIH I UMRLIH IZ INOSTRANSTVA
POSTUPAK KAD NASTANU PROBLEMI KOD BANKE U SRBIJI ILI U INOSTRANSTVU
POSTUPCI KOD PORESKIH UPRAVA U ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA
POSTUPAK UKIDANJA ZABRANE BORAVKA U ZEMLJAMA EU
LINKOVI PENZIONIH FONDOVA
-    Srbija www.pio.rs
-    Republika Srpska www.fondpiors.org
-    BiH www.fzmiopio.ba
-    Crna Gora www.fondpio.me
-    Makedonija www.piom.com.mk
-    Hrvatska www.mirovinsko.hr
-    Slovenija www.zpiz.si
-    Austrija www.pensionsversicherung.at
-    Nemačka www.deutsche-rentenversicherung.de
-    Švajcarska www.ahv-iv.ch
-    Francuska www.lassuranceretraite.fr
-    Italija www.inps.it
-    Holandija www.svb.nl
-    Kanada www.canada.ca
-    USA www.socialsecurity.gov
-    Australija www.centrelink.gov.au
-    Švedska www.forsakringskassan.se  
-    Norveška www.nbim.no
Pregled zemalja sa kojima je Srbija zaključila Sporazum o socijalnom osiguranju
NOVOSTI